April Donations: 100%
Clips / TC_Pista_4000 / 2021
00:29
video thumbnail

Flag Cordoba2021 1 Race 1 Oggero Half Spin
zaggi222 1 month

Filesize: 7.02MB
Quality: 1280x720 1.9Mbps 25fps
21

00:33
video thumbnail

Flag Cordoba2021 1 Race 2 Massio Spins
zaggi222 1 month

Filesize: 9.78MB
Quality: 1280x720 2.4Mbps 25fps
19

01:59
video thumbnail

Flag Rafaela2021 Races Highlights
zaggi222 14 days

Filesize: 35.01MB
Quality: 1280x720 2.4Mbps 25fps
3

00:26
video thumbnail

Flag Rafaela2021 Final Forcheri Spins
zaggi222 14 days

Filesize: 7.30MB
Quality: 1280x720 2.2Mbps 25fps
16

00:35
video thumbnail

Flag Rafaela2021 Final Vanini Spins
zaggi222 14 days

Filesize: 11.32MB
Quality: 1280x720 2.6Mbps 25fps
13

01:35
video thumbnail

Flag Rafaela2021 Final Carreno Spins Massio Fire
zaggi222 14 days

Filesize: 32.32MB
Quality: 1280x720 2.8Mbps 25fps
12

00:31
video thumbnail

Flag Rafaela2021 Final Arzu Martinez Spin
zaggi222 14 days

Filesize: 10.23MB
Quality: 1280x720 2.7Mbps 25fps
18